062019.08

*ST凯迪被暂停上市背后:实业局还是资本局?|*ST凯迪

2019-08-06

        

        

        
        

        5月13日,在很好的东西金融家的买卖软件中,凯迪生态条件科技备有有限公司(下称“凯迪生态”,不再可买卖。公司公报秀,此中公司的201、2018年延续两个财政年度的财务会计报表被发行物无法表现反对的理由的查帐报道,按照规则,深圳安全的买